PôŽIČKY PRE VYDAVATEĽOV

 

Vyhlásenie programu na podporu vydávania kníh

formou bezúročnej pôžičky a podpory pre vydavateľov na rok 2007

Združenie Index ponúka vydavateľom poskytnutie krátkodobej bezúročnej pôžičky na prefinancovanie polygrafických nákladov vo výške do 100 000,- Sk na jeden knižný titul.

Združenie Index podporí knižné projekty pre deti vo výške do 50 000,- Sk, vydanie zbierky poézie do 30 000,- Sk a podporí tlač vydavateľských propagačných materiálov do 20 000,- Sk.

O pôžičku a podporu sa môžu vydavatelia uchádzať na adrese:

 

Združenie Index

Jelenia 6

811 05 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: marencin@nextra.sk

Peniaze nesmú byť problém pri vydávaní dobrej knihy