Pozvanie na tlačovú besedu

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú besedu Literárneho informačného centra

pri príležitosti vydania knihy slovenského historika Matúša Kučeru SLOVENSKÉ DEJINY I,

ktorá sa uskutoční v utorok 28. apríla 2009 o 10:00 v Klube slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava.

Knihu predstavia: prof. Matúš Kučera, prof. Ján Lukačka, Alexander Halvoník.