Pozvánka na odborný seminár v PRAHE venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína

Literárne informačné centrum, Slovenský inštitút v Prahe, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Slovenský literárny klub v ČR, Slovensko-český klub s podporou MK SR a MK ČR

dovoľujú si Vás pozvať na

odborný seminár

venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína

zapísaného do kalendára významných výročí UNESCO

dňa 14. mája o 10.00 hod.

v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe, Jilská 16

Program odborného seminára

  • Príhovory: Vladimír Valovič, Alexander Halvoník, Vladimír Skalský
  • Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.: Literárny portrét Martina Kukučína
  • Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.: Typ Kukučínovy prózy a české souvislosti
  • Anna Holečková: Funkce češtiny v povídce Martina Kukučína Zápisky zo smutného domu
  • Mgr. Dana Hučková, PhD.: Pražské moíivy v tvorbe Martina Kukucina
  • PhDr. Emil Charous, CSc.: Jak jsem poznal Kukučina

Po ukončení programu (12.00)
Vás pozývame na kukučínovskú “veľkú lyžičku”.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Obrázok tlačenej pozvánky