Predstavujeme knihy ceny René I.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Ako som vozil Nórov je jedna z nominovaných kníh v tomto ročníku. 

Kniha Ako som vozil Nórov od vydavateľstva Eruditio sú zábavné a bizarné zápisky vodiča autobusu zo severu Európy.

Ondrej Sokol (1980) pracoval ako vodič vo viacerých krajinách, momentálne opäť vozí autobusom Nórov. Ako autor dal o sebe vedieť blogmi, ktoré sa stali takými úspešnými, že vyšli knižne a autor pracuje aj na ďalšom pokračovaní. Na vyhlásení pätice ceny René v rádiu Devín povedal: „Keď sa deje niečo bizarné, nie je mi do smiechu, obvykle to príde až potom. Často sa aj pri tom pretavovaní na papier vôbec nesmejem. Ale vychádzam z toho, že väčšina ľudí sa baví na cudzom utrpení.“

Pavol Markovič, porotca Anasoft litera, ktorí so svojimi kolegami z poroty vyberal aj tituly do ceny René, o tomto titule napísal: „Ondrej Sokol si v knihe Ako som vozil Nórov volí žoviálneho rozprávača, ktorý s nadhľadom zobrazuje peripetie prisťahovalca medzi prisťahovalcami, Slováka pracujúceho na periférii Nórska. Čiastkovými príhodami s politicky nekorektným, ale prívetivým humorom načrtáva väčší obraz, v ktorom dôležitejšie ako rozdiely medzi ľuďmi sú veci, ktoré ich približujú k sebe. Prináša tak typ aktualizujúceho a prístupného populárneho memoáru jemne presahujúceho mimoestetickú žánrovosť. “

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.