Predvianočné stretnutie pri Proglase

 

Azda nie je vhodnejší čas na pripomenutie si posolstva svätého Cyrila, ktoré nám zanechal vo veľbásni Proglas, ako sú adventné dni. Práve šíreniu tohto odkazu a jeho priblíženiu súčasnému čitateľovi sú venované dve krásne knižky z Literárneho informačného centra vydané pri príležitosti budúcoročného 1150. výročia príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu– básnická interpretácia Daniela Pastirčáka Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodičov a Konštantínov Proglas s prebásneniami a interpretáciami 10 súčasných slovenských básnikov. S knižkami sa mohli zoznámiť návštevníci piatkového večera (14. decembra) v Dome Quo Vadis v Bratislave.

Zo svojich básnických interpretácií čítali ukážky Dana Podracká, Daniel Pastirčák, Erik Ondrejička a Ján Zambor. Medzi návštevníkmi podujatia bol aj popredný recitátor, člen Činohry SND Štefan Bučko, a tak jeho prítomnosť využila riaditeľka LIC Miroslava Vallová, ktorá podujatie moderovala, a požiadala ho, aby časť textov prítomných autorov predniesol. Ochotne zamenil svoj post diváka za účinkujúceho a svojím profesionálnym prednesom prispel k vysokej úrovni prezentácie.