V prvom štvrťroku 2006 Literárne informačné centrum poskytlo Lidiji Dujić príležitosť stráviť niekoľko dní na študijnom pobyte v Bratislave, aby konzultovala záverečné práce na prekladoch slovenskej literatúry.

Študijný pobyt využije na záverečné práce pri preklade a výbere slovenskej poézie, osobitne poézie  pre deti do chorvátskych učebníc. Pobyt využije aj na konzultácie so slovenskými básnikmi, teoretikmi a kritikmi, aby hlbšie prenikla do špeciálnej problematiky poézie pre deti. L. Dujić  spolupracuje ďalej so spisovateľom a prekladateľom L. Bauerom pri príprave antológie slovenskej poézie, ktorá má vyjsť vo vydavateľstve Profil (za podpory Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky).

Lidija Dujić  je spisovateľka a profesorka chorvátskeho jazyka a literatúry. Prednáša bábkarstvo a scénické kultúry na Učiteľskej akadémii v Záhrebe, je autorkou textov čítaniek.

Vyštudovala slavistiku na Filozofickej fakulte v Záhrebe, v súčasnosti sa pripravuje na obhajobu doktorskej práce. Pôsobila v Záhrebskom divadle mladých, napísala rozhlasové a televízne scenáre, predovšetkým literárne portréty. Publikuje poéziu, prózu  a literárnu kritiku.

(dz)