Prvý nádych verejných literárnych akcií

Úplne prvou literárnou udalosťou po zrušení karantény bol krst najnovšej básnickej zbierky Černozem od Márie Ferenčuhovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Drewo a srd občianskeho združenia VLNA. Udalosť sa konala v Zichyho paláci 21. mája pod taktovkou Literárneho klubu. Podujatie moderoval básnik Michal Tallo a o hudobný sprievod sa postaral Archívny chlapec. 

Černozem je Ferenčuhovej piata zbierka básní. Autorka v nej rozoberá témy zániku a smrti, spiritualitu a jazyk. Zbierka sa jej nepísala najľahšie a aj keď väčšinu básní napísala do leta 2018, dlho sa „morila“ s vhodnou štruktúrou, do ktorej by ich mohla zmysluplne zoradiť. „Kniha je na začiatku hmlovitá a postupne nachádza svoj tvar,“ opísala svoje dielo autorka.  

Michal Tallo vyzdvihol spôsob, akým autorka pracuje s napätím a prelínaním súkromného s verejným. Upozornil na autorkinu prácu s vedeckým jazykom, ktorý dodáva zbierke nádych akéhosi odstupu.

Ferenčuhová sa v tejto zbierke netradične zamerala aj na tému lásky. Kniha však nie je postavená iba na kultúrne podporovanej nadstavbe, ale aj na primitívnych emóciách ako strach, hnus, hnev, prekvapenie a radosť. „Za posledné štyri roky som sa začala týmto jednoduchým emóciám venovať viac a pozerať sa aj na to, aký jazyk nadobúdajú... Je to zbierka, ktorá je patetická, plná výkrikov a uskočení. Predsa nemôžeme byť stále anestetický.“

Napriek predchádzajúcim napätým mesiacom, vládla na besede dobrá nálada, ktorú nepokazili ani dvojmetrové rozstupy medzi návštevníkmi. Beseda sa zavŕšila krstom v podobe symbolického prestrihnutia spojenia medzi autorkou a jej zbierkou.

 

Foto Adriána Kollárová