Región vodného diela Žilina

V Základnej škole v Mojšovej Lúčke pri Žiline sa uskutočnila 19. apríla prezentácia publikácie Ladislava Mlynku a kol. autorov Región vodného diela Žilina. Publikácia je výsledkom práce 15-členného autorského kolektívu a má ambíciu predstaviť skúmaný región, pokúsiť sa zachytiť jeho jedinečnosť a neopakovateľnosť. Uzatvára jednu etapu rozsiahleho vedeckého výskumu. Stavba vodného diela si vyžiadala presídlenie obcí, a tým sa nenávratne stratila časť nášho kultúrneho dedičstva. Kniha zachytáva a dokumentuje práve to v kultúre a spôsobe života, čo sa zachovalo z predchádzajúcich vývinových etáp, čo pretrváva, prípadne sa životaschopne rozvíja ďalej. Zároveň je i príspevkom k poznaniu sledovaného regiónu, jeho dejín a kultúry, ale i hodnotových orientácií súčasných generácií obyvateľov, ktorí tu majú svoj domov.

-r-