Román s historickým presahom

V Novej Cvernovke sa v polovici januára konalo 75. stretnutie Klubu pomalých čitateľov, venované najnovšej knihe Denisy Fulmekovej Doktor Mráz (Slovart). Pozvanie na voľnú diskusiu o diele prijala aj sama autorka, ktorá otvorila stretnutie rozprávaním o tom, ako román vznikal.

Fulmeková sa zaoberá témou holokaustu na Slovensku. Sleduje osudy niekoľkých postáv, najmä advokáta Mráza, po ktorom je knižka pomenovaná. Hlavným zdrojom inšpirácie bol pre autorku hrubý fascikel, na ktorého existenciu ju upozornila jej známa. Nachádzajú sa v ňom spisy o ľuďoch, ktorí mali byť deportovaní. Z osudov týchto nešťastníkov sa jej podarilo vystavať príbeh, ktorý sa snaží čo najvernejšie zachytiť obraz doby.

Napriek tomu, že sa dielo zaoberá pochmúrnou témou, autorka sa rozhodla, že svoj román zjemní a nebude písať o extrémnych situáciách len pre efekt, čo všetci účastníci diskusie kvitovali. Ocenili spôsob, akým sa autorke podarilo zachytiť vtedajší jazyk a taktiež sa im páčilo, ako zakomponovala do textu priame citácie z historických dokumentov.

Prítomní sa zhodli na tom, že román sa veľmi dobre číta a zároveň podáva intímne svedectvo, z ktorého človeka zamrazí.

Veronika Košičiarová