Koncom roka sa udeľuje v Ružinove ocenenie rytier dobrej knihy. Na knižničnej slávnosti slova a hudby predstavuje Knižnica Ružinov širšej verejnosti osobnosti tejto mestskej časti a rozsah ich činnosti presiahol rámec nielen Ružinova a Bratislavy, ale niekedy aj Slovenska. Rytierom dobrej knihy sa tento rok stala kamila kay strelka – kanková, podnikateľka a neúnavná cestovateľka, ján turan, básnik a textár, ladislav Švihran, prekladateľ a spisovateľ literatúry faktu, Peter kuzma, redaktor a bibliograf, ktorý je zároveň pôvodcom myšlienky tohto knižničného happeningu. Ocenených a ich tvorivé úspechy na podujatí prezentovala riaditeľka knižnice Darina Horáková.