Bohaté jazykové zastúpenie diel v Celosvetovej PEN knižnici môže byť dobrým podnetom zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. S rozmanitou ponukou jazykových učebníc a príručiek s osvedčenými metódami pravidelne prichádza vydavateľstvo Príroda. Tentoraz vám ponúka Minikurz angličtiny, pomocou ktorého v  krátkych a  zábavných lekciách získate základy angličtiny. Jazykový minikurz sprostredkúva živú súčasnú angličtinu a zároveň aj veľa užitočných a zaujímavých informácií o  krajine, ľuďoch i  kultúre. K  minikurzu si môžete zadarmo stiahnuť audiotextové nahrávky z www.priroda.sk. V dodatku knihy nájdete názorne vysvetlené gramatické pravidlá a slovnú zásobu, ktorá obsahuje všetky výrazy súvisiace s jednotlivými témami.