Sen o AnderSENovi

V prvý marcový deň sa v bratislavskom kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia novinky Petra Glocka Prešporské čary pána Christiana. A tým nie je nik iný ako jeden z najslávnejších Christianov – Andersen. Po Ruži pre Jula Verna vychádza pri príležitosti osláv dvestého výročia narodenia pána rozprávkara opäť kniha, v ktorej Glocko preplietol spisovateľove osudy s krásou Bratislavy. Inšpirácia poviedkou Ruda Morica uverejnenou v Slniečku prerástla do pátrania po histórii Andersenovej plavby z Carihradu do Viedne v roku 1841. To prinieslo svoje ovocie – autorovi sa dostal do rúk denník a v ňom Andersenovo vyznanie o starom Prešporku. Zaľúbenie našiel nielen v túlaní sa bratislavskými uličkami, návšteve krčmičiek a architektúre. „Nádherné ruže a ešte krajšie deti“ mu učarovali možno ešte viac. Veď práve malej predavačke kvetín, čo ho obdarila ružou, venoval skutočný Andersen báseň a v knihe písal Rozálii Anne listy o svojej plavbe životom. O liečivej sile umenia, hľadaní krásy, ale aj o tieni, s ktorým treba bojovať, je táto, vraj „priveľmi poetická“, knižka. A tak nepozorovane ako Andersen prešiel Bratislavou, uviedli do života knižku o ňom.

 -et-