Slovenská detská kniha v Taliansku

11. januára 2001 otvoria v Národnej knižnici vo Florencii výstavu Slovenská kniha pre deti a mládež, ktorú zo slovenskej strany organizujú Literárne informačné centrum a Univerzitná knižnica Bratislava. Ide o záverečné podujatie projektu SLNKO, ktorý sa venoval rozličným aspektom literárnej a ilustrátorskej tvorby pre mládež a vznikol r. 1996 v spolupráci s Centrom pre literatúru a mládež A. Albertiho v Terste. V rámci tohto projektu vyšla r. 1997 vo vydavateľstve Campanotto v Udine antológia slovenskej literatúry pre deti pod názvom Plachcetnicou ku hviezdam; predstavila talianskemu obecenstvu 18 autorov a 12 ilustrátorov a dosiahla značný kritický i komerčný úspech. V spolupráci s Bibianou vznikla séria výstav slovenských ilustrácií, ktorá putovala viacerými talianskymi mestami (Terst, Miláno, Janov). Vhodným spestrením jednotlivých programov bola aj putovná výstava našich ľudových hračiek. Výstava vo Florencii je poslednou zastávkou putovnej historicko-bibliografickej výstavy, ktorú už videli v Terste, Janove, Miláne a v Lukke. Na podujatí sa za slovenskú stranu zúčastňujú spisovateľ Ľubomír Feldek, riaditeľ LIC Ján Vilikovský a riaditeľ UK Bratislava Tibor Trgiňa.

Anton Baláž