Slovenská literatúra v preklade

Literárne informačné centrum prostredníctvom komisie SLOLIA podporilo vydanie ďalších prekladov slovenských diel. Na jeseň vychádza Tajná sfinga Petra Karvaša (1920 – 1999) v ruštine, Slovenská jar Ladislava Novomeského (1904 – 1976) v angličtine, Provazochodec od Mariána Hatalu v češtine, Slnečnice odlietajú na juh od Ľubomíra Feldeka v bulharčine a Večne je zelený... Pavla Vilikovského v poľštine.

Karvašovu prózu Tajná sfinga (pôv. 1997) v ruskom vydaní (vydavateľstvo Globus, Sankt-Peterburg) dopĺňa výber zo satirických Apokryfov, scenár divadelnej komédie Vlastenci z mesta Yo. Prekladateľmi textov sú  Oleg Malevič, Viktoria Kamenska, Vladimir Savickij.

Pod titulom Slovenská jar je zostavený výber z básnickej a esejistickej tvorby Ladislava Novomeského, ktorý pripravil a preložil John Minahane. Je to prvý preklad v Anglicku, obsahuje nielen „veci a vecičky sveta“ ako výber z básnických textov, ale aj eseje, tiež Rúfusovu báseň Básnik vo väzení (1956). Knihu vydalo írske vydavateľstvo Belfast Historical and Educational Society v Belfaste.

Výber z básnickej tvorby Mariána Hatalu (1958) dostal v češtine názov Provazochodec – prekladateľ veršov básnik Petr Skarland napísal aj doslov. Takto vidí Hatalovo básnenie: „Keď Hatala povie najjednoduchšiu vetu, započujete vzápätí, že mu je príležitosťou k hre.“ Vidí ďalšie jasnozrivé veci: „Nezmaže pôvab okamžitého nápadu. ... A všetky významy majú zmysel.“  Básnickú knižku vydal Jiří Tomáš – nakladatelství AKROPOLIS v Prahe.

Verše Ľubomíra Feldeka (1936) vybral a do bulharčiny preložil Dimitar Stefanov. Zbierke dal názov Slnečnice odlietajú na juh a vychádza vo vydavateľstve Matom v Sofii.

Novela Večne je zelený... Pavla Vilikovského (1941)  vychádza v samostatnom poľskom vydaní v preklade Józef Wackówa v krakovskom vydavateľstve Spolok Slovákov v Poľsku.