Slovenskí básnici na Smederevskej básnickej jeseni

Srbské Centrum kultúry v Smedereve usporiadalo vdňoch 13. – 15. októbra 2015 už 46. ročník medzinárodného festivalu poézie Smederevská básnická jeseň. Na medzinárodnom festivale poézie sa predstavili slovenskí básnici Miroslav Demák, Martin Prebudila, Erik Ondrejička a Dana Podracká, ktorej vyšla bilingválna slovensko-srbská kniha výberu básní pod názvom Autoportrét s Prokrustovým lôžkom. Básne vybral Víťazoslav Hronec a preložil ich Martin Prebudila. Kniha vyšla s finančnou podporou LIC – komisie SLOLIA vo festivalovej edícii Smederevskej básnickej jesene Meridiány. Na účasti básnikov zo Slovenska sa spolupodieľal aj Klub nezávislých spisovateľov.

Okrem knihy Dany Podrackej vyšli knihy ďalším štyrom autorom: rómskemu a srbskému spisovateľovi Rajkovi Đurićovi, Đokovi Stojičićovi z Republiky Srbsko, Bosna a Hercegovina, Philippovi Tancelinovi z Francúzska a Jasminke Nadaškićovej Đorđevićovej, pochádzajúcej zo Smedereva.

Na festivale sa zúčastnili aj básnici: Kolja Mićević (Srbsko), Dragan Dragojlović (Srbsko), Christos Koukis (Grécko), Zoran Hr. Radisavljević (Srbsko), Iulian Filip (Moldavsko), Francesco Paolo Del Re (Taliansko), Dragan Mraović (Srbsko), Bećir Vuković (Montenegro), Simona Racková (Česká republika), Mićo Cvijetić (Srbsko), Velasco Sosa Efrain (Mexiko), Irena Pankeva (Bulharsko), Jelena Ćurić (srbská poetka z Českej republiky) a ďalší.

 4 básnici

 

 

Martin Prebudila, Dana Podracká,
Erik Ondrejička a Miroslav Demák
ako zástupcovia slovenskej poézie
odovzdali svoje knihy v knižnici
v Smedereve

Vydanie knihy Dane Podrackej prelomilo dvadsaťpäťročnú neúčasť slovenských básnikov na Smederevskej básnickej jeseni, keď bola roku 1990 najvýznamnejšia cena festivalu Zlatý kľúč udelená slovenskému básnikovi Milanovi Rúfusovi. Slovenskí básnici pricestovali so Srbska 12. októbra a Starej Pazove mali besedu s deťmi na Základnej škole Janka Čmelíka, rodisku Miroslava Demáka, spisovateľa a dlhoročného priateľa a prekladateľa riaditeľa festivalu Gorana Đorđevića.

traja autori

Erik Ondrejička, Dana Podracká a Miroslav Demák
na besede v Starej Pazove

Medzinárodná zostava básnikov absolvovala niekoľko čítačiek. V utorok 13. októbra vNárodnej knižnici Srbska v Smedereve, vo vile Obrenovićovcov, sídle dynastie, ktorá mala veľmi dobré vzťahy so Slovákmi a podporovala aj Ľudovíta Štúra v meruôsmych rokoch, ďalej na uliciach Smedereva, vo Vinskom grade a na gala programe v Koncertnej dvorane v Smedereve.

 

ľudia v parku

Autori z celého sveta verše čítali
aj vo Vile Obrenović

 

Ďalší festivalový deň, 14. októbra, pokračovali čítačky v aule Gymnázia, na ktorej sa zúčastnili študenti stredných škôl zo Smedereva, v Múzeu, za účasti riaditeľky Múzea Taťjany Gačpar, (pre nepriaznivé počasie bola zrušená čítačka na lodi cez rieku Dunaj), festivalový deň však vyvrcholil večerným galaprogramom básnického slova, kde bola udelená cena festivalu Zlatý kľúč Smedereva. Udelili ju na večernej slávnosti slova 14. októbra v Centre kultúry autorovi knihy Zrkadlo Matijovi Bećkovićovi, narodenému roku 1939 v Sente. Zlatú strunu, ďalšiu festivalovú cenu, získala Milica Kralj. Za preklad poézie bola udelená  Cena Zlatka Krasneho Radivojevi Konstantinovićovi. Vyhlásená bola aj Cena Zlatý Orfeus, ktorá sa udeľuje smederevským básnikom literárnej súťaže. Získal ju Milan Todorović.

Ďalší festivalový deň pokračovali čítania poézie v programe Zlatý kľúčik, určenej deťom, a v Domove dôchodcov v Smedereve. Popoludní bola tlačová konferencia k vydaným knihám. Festival vyvrcholil veľkým večerným programom v Centre kultúry v Smedereve, v programe Meridians, kde všetci básnici čítali zo svojej tvorby.

Neoceniteľným prínosom festivalu je zborník všetkých autorov sukážkami z ich tvorby.

Obálka knihy Autoportrét... 

Obálka knihy Dany Podrackej
Autoportrét s Prokrustovým lôžkom

Podľa hostiteľky festivalu Aleksandry Đokovićovej: „Organizátori festivalu sú poctení návštevou slovenských autorov. Srbský aslovenský jazyk sú sinatoľko blízke, že hoci nerozumieme presne všetko, určite cítime rovnako.“ Treba len vyjadriť nádej, že účasť slovenských básnikov na 47. ročníku Smederevskej básnickej jesene bude pokračovať. Zabezpečí sa tak kontinuita šírenia slovenskej poézie v Srbsku. 

dp