Slovensko-francúzsky večer poézie v Paríži

 

V priestoroch Francúzskeho PEN Klubu v Paríži sa uskutočnil 5. júna 2018 slovensko-francúzsky literárny večer. Slovenskú poéziu prezentovali básne Milana Richtera a Márie Bátorovej v preklade do francúzštiny a francúzsku poéziu básne Sylvestra Clanciera v preklade do slovenčiny. Podujatie pripravili v spolupráci ZÚ v Paríži a slovenský PEN klub.

Zástupca ZÚ Paríž vo svojom úvodnom prejave upriamil pozornosť na dôležitú úlohu prekladov literárnych diel ako nezastupiteľného nástroja spoznávania literárnej tvorby a posilňovania kultúrneho dialógu medzi krajinami EÚ najmä v období, keď EÚ čelí kríze vlastného hodnotového a kultúrneho ukotvenia. Účastníkov literárneho večera rovnako privítali riaditeľ francúzskeho PEN Klubu Emmanuel Pierrat a jeho čestný riaditeľ Sylvester Clancier. V neformálnom prejave obaja ocenili dlhodobú dobrú spoluprácu slovenského a francúzskeho PEN klubu, ktorej výsledkom bol aj uvedený literárny večer.

V programe čítali výber svojich básní Mária Bátorová a Milan Richter v slovenskom jazyku, následne ich sprostredkovali publiku vo francúzskom preklade francúzska spisovateľka Colette Klein a Sylvester Clancier. Básnickú tvorbu oboch slovenských autorov preložil do francúzštiny tím prekladateľov – Jana Boxberger, Anouk Jeannon, Alian Lance, Jean Portante a Lionel Ray. Slovenský preklad výberu básní Sylvestra Clanciera predniesol francúzskemu publiku Milan Richter.

Foto: Freepik