Smerovanie na Východ

V dňoch 18. 10. - 21. 10. sa v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach uskutočnilo druhé stretnutie podujatia Smerovanie na východ. Na stretnutí sa zúčastnilo deväť frankofónnych básnikov zo šiestich krajín strednej a východnej Európy. Stretnutie otvoril riaditeľ LIC A. Halvoník. Po ňom predniesol slávnostný príhovor M. de Maulne, riaditeľ spoločnosti L´Athanor a Molierovho divadla v Paríži. Účastníkov pozdravil aj riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave J.-P. Meullenet a M. Kňažko, jeden zo zakladateľov podujatia.
           Druhé tohoročné stretnutie malo dva ciele: vypracovať organizačnú štruktúru podujatia Smerovanie na východ a pripraviť projekt festivalu poézie v Banskej Štiavnici.

           Za prezidenta hnutia Smerovanie na východ bol jednomyseľne zvolený Bernard Noël (Francúzsko), za viceprezidenta Albert Marenčin (SR), za prvého tajomníka Stratis Paschalis (Grécko) a za druhého tajomníka Boris Lazič (Juhoslávia). Zvolení boli aj štyria pozorovatelia: Martine Lehmansová a Antónia Miklíková (za francúzsku stranu), Sylvia Ďurčányová a Igor Navrátil (za slovenskú stranu).
           Právny štatút hnutia Smerovanie na východ vypracuje spoločnosť L´Athanor v Paríži pod dohľadom svojho riaditeľa M. de Maulna.
           Na záver dvojdňového zasadnutia, na ktorom sa prerokovali viaceré alternatívy, bolo prijaté rozhodnutie, že prvý festival poézie sa bude konať v druhej polovici júla 2003 v Banskej Štiavnici. Dlhodobým cieľom tohto podujatia je vytvoriť miesto európskych básnických stretnutí v Banskej Štiavnici, ktorá sa nachádza v strede budúcej zjednotenej Európy. Predpokladá sa, že prvý ročník festivalu by mal trvať sedem dní, v ďalších rokoch sa ráta s predĺžením na desať dní. Festival by mal pozostávať z dvoch hlavných častí: večerov poézie básnikov zo šiestich krajín a zo stretnutí s básnikmi zo všetkých členských krajín hnutia "Smerovanie na Východ".
           V roku 2003 a 2004 sa ráta s rozšírením účastníckych krajín o Českú republiku, Slovinsko, Maďarsko, Gruzínsko, Cyprus a Lotyšsko.
           Najbližšie stretnutie hnutia Smerovanie na východ sa uskutoční od 30. mája do 2. júna 2003 v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach.

 

Igor Navrátil