Stretnutie frankofónnych básnikov

Z iniciatívy riaditeľa Moliérovho divadla v Paríži Michela de Maulna a ministra kultúry SR Milana Kňažka sa v Domove slovenských spisovateľov Budmericiach v dňoch 31.mája - 3. júna 2002 pod názvom Smerovanie na východ uskutoční trojdňové stretnutie frankofónnych básnikov z desiatich krajín strednej a východnej Európy. Stretnutie je súčasťou pripravovaného multikultúrneho projektu krajín, v kultúrnej histórii ktorých zohrala významnú úlohu francúzska kultúra a ktorí dnes prítomnosť frankofónie vnímajú ako faktor kultúrnej rovnováhy v súčasnej európskej kultúre a francúzštinu ako jazyk výmeny kultúrnych hodnôt. Záujem zapojiť sa do projektu prostredníctvom svojich významných básnikov prejavili Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Juhoslávia, Macedónsko, Litva a Grécko. Bratislava, ako mesto už aj v minulosti otvorené pri prijímanie rôznych multikultúrnych vplyvov, by sa mala stať miestom pravidelných stretnutí tých básnikov strednej a východnej Európy, ktorí si želajú navzájom komunikovať po francúzsky.
           Ťažiskom tohtoročného stretnutia bude pracovné zasadnutie na tému Poézia a multikultúrna identita. Na stretnutí sa bude hovoriť aj o návrhu určiť Banskú Štiavnicu ako miesto konania frankofónneho festivalu poézie krajín strednej a východnej Európy.
           Slávnostné otvorenie festivalu sa za účasti ministra kultúry SR M. Kňažka a riaditeľa Moliérovho divadla v Paríži M. de Maulne uskutoční 31. mája v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach.
           Organizátorom stretnutia Smerovanie na východ je z poverenia MK SR Literárne informačné centrum v Bratislave.

(bž)