Súčasná slovenská literatúra (2017 – 2018)

Na pôde Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky sa konala prednáška pre širokú verejnosť k súčasnej slovenskej literatúre, ktorú si pripravili Vladimír Barborík (próza), Viliam Nádaskay (poézia) a Lenka Macsaliová (literatúra na webe) z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Prvý blok bol venovaný aktuálnej próze, pričom literárny vedec Vladimír Barborík predstavil také tituly, ktoré majú schopnosť viesť so súčasníkom rozhovor o jeho situácii. Od Ľuboša Bendzáka, Rudolfa Juroleka a Petra Macsovszkého ako autorov prózy subjektu, cez Antona Baláža – próza minulosti – a Janu Micenkovú, Richarda Pupalu a Vandu Rozenbergovú ako reprezentantov prózy dneška, až po literárnu mystifikáciu zastúpenú Danielom Majlingom.

V bloku o súčasnej poézii boli predstavené básnické zbierky, ktoré boli označené za pozoruhodné. Od sociálnej inovatívnosti Veroniky Dianiškovej, priamočiarosti Jána Gavuru, cez explozívnosť výpovede Ladislava Lipcseia, problém sebaurčenia Petra Brezňana, až po Martinovu Lackovu víziu poézie ako svojbytného intelektuálneho produktu, básnické glosy Agdu Bavi Paina a impresionistické trojveršia Viktora Suchého.

Posledná časť bola zameraná na slovenskú reflexiu literatúry z dielne booktuberov, knižných influencerov a literárnych publicistov na Youtube. Prednáška bola rozdelená do štyroch kategórií: na povrchu, niekde na pomedzí, do hĺbky a subžánrová odbočka. Okrem slovenskej booktube scény boli predstavené aj knižné YT relácie, publicisti zameraní na literárnu kritiku, esejistiku či subžáner „angry review“ v slovenskom prostredí.
 
Lenka Macsaliová