Silnými emóciami bola sprevádzaná prezentácia monografie Igor Rumanský a knihy Svetlá Igora Rumanského, ktoré pripravila literárna historička a publicistka Slavomíra Očenášová-Štrbová.

V bratislavskom Zichyho paláci Vlado Tomčík, Slavomíra Očenášová-Štrbová a Dušan Kállay neskrývali dojatie pri rozprávaní o živote a diele tohto umelca (1946 – 2006).Vážili si a obdivovali nielen jeho tvorbu, ale aj jeho ľudské vlastnosti.,,Jeho tvorba je výpoveďou o najzákladnejších otázkach ľudského bytia i Bytia, je rovnako čestná, ako bol umelec vo svojom živote. Igor Rumanský – výnimočný slovenský grafik a ilustrátor ako vysokoškolský pedagóg smeroval poznanie svojich študentov k tomu, ako korektne a zmysluplne možno žiť život a uplatňovať pritom humanizujúce posolstvo.“ Diela medzi čitateľov vyprevadili autorove vnúčatá rozviazaním stuhy, ktorou boli obe knihy zviazané.