Tranoscius na Bibliotéke 2012

 

Z prezentácie na Bibliotéke – zľava:
Zuzana Jarošová, Viliam Marčok,
Peter Jaroš, Vladimír Petrík.

BRATISLAVA – Najväčší medzinárodný knižný veľtrh na Slovensku Bibliotéka 2012 v bratislavskej Inchebe hostil od 8. do 11. novembra aj vydavateľstvo Tranoscius, ktoré na pódiu Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska predstavilo dve aktuálne publikácie.

Takmer 150 vystavovateľov z celého sveta aj v tomto roku prostredníctvom 20. medzinárodného knižného festivalu mohlo prezentovať nielen svoju činnosť, ale i úspešných autorov zo svojho kraja.

„Knižný veľtrh je pre nás veľmi dôležitý, a po dlhšom čase malo aj naše vydavateľstvo na Bibliotéke opäť svoj predajný stánok, kde si jeho priaznivci mohli nájsť a zakúpiť našu knižnú produkciu. Práve v tomto období prichádzajú vydavatelia so svojimi novinkami. Tento rok boli našou novinkou hlavne nové učebnice evanjelického náboženstva,“ povedal pre EPST riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubomír Turčan.

Vydavateľstvo Tranoscius predstavilo aj dva knižné tituly z edičnej činnosti. V piatok prezentovali publikáciu Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku. „Boli sme poctení, že prišiel aj samotný autor publikácie Miloš Dudáš, ktorý priblížil čitateľskej verejnosti, o čom kniha rozpráva, i to, aká bola cesta k jej napísaniu. Myslím, že zaujímavé a podnetné rozprávanie prispelo k tomu, že mnohí siahnu po tejto knihe, lebo je naozaj jedinečná,“ uviedol riaditeľ Tranoscia.

Miloš Dudáš rozprával o začiatkoch svojho záujmu o drevenú sakrálnu architektúru. Drevo mu začalo voňať v Nórsku, kde skúmal drevenú architektúru, a práve tam si uvedomil unikátnosť našich drevených artikulárnych chrámov, rovnako drevených cerkví či zvoníc. Publikum oslovilo aj jeho rozprávanie o nominovaní našich drevených sakrálnych stavieb do zoznamu UNESCO, za ktoré bol M. Dudáš zodpovedný.

O knihách Petra Jaroša Kvet na šachovnici a Rosa, kam len oko dovidí sa na Bibliotéke debatovalo v sobotu. Prvú predstavil profesor Viliam Marčok, druhú – 1. zväzok novej edície Tranoscia Profily – literárny vedec Vladimír Petrík. Jaroša priblížil ako mnohovrstevnatého autora, zároveň optimistu a vitalistu – pre ktorého je príznačná rozprávačská bravúra. Výber dvanástich poviedok, doplnený rozhovormi, odbornými štúdiami a fotoalbumom je ideálnym nosičom pre študentov, ktorým predstaví autora v celej šírke a hĺbke jeho osobného literárneho vývinu. V. Petrík vyjadril presvedčenie, že pripravované tituly v edícii Profily – najbližšie výber z poviedok Dušana Dušeka, neskôr J. Beňa, D. Mitanu, P. Vilikovského, R. Lichnerovej či D.
Bodnárovej – urobia z edície povšimnutiahodný literárny počin.

(So súhlasom vydavateľa prevzaté z týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, 21. november 2012)