Tretí Album slovenských spisovateľov v angličtine

Projekt Literárneho informačného centra postupne sprístupniť zahraničným záujemcom v angličtine a nemčine základné informácie o významných slovenských spisovateľoch 20. storočia sa začal realizovať v roku 1999 vydaním prvého tlačeného Albumu slovenských spisovateľov. Odvtedy vyšla už celá séria cudzojazyčných publikácií - albumov slovenských spisovateľov, pričom každý zväzok obsahuje 33 autorov, prozaikov i básnikov, so základnými bio-bibliografickými údajmi, charakteristikou diela, citátmi z recenzií a ukážkou z diela.
            Album slovenských spisovateľov je určený predovšetkým všetkým záujemcom o slovenskú literatúru vo svete, študentom i prekladateľom.
            V týchto dňoch vychádza už tretí Album slovenských spisovateľov v angličtine, do ktorého boli zaradení autori:

 

Pavol Ország Hviezdoslav        
Maša Haľamová
Ján Kostra
Ján Silan
Vojtech Mihálik
Jozef Mihalkovič
Ján Stacho
Tomáš Janovic
Vojtech Kondrót
Peter Gregor
Víťazoslav Hronec
Ján Štrasser
Mária Anoca
Anna Ondrejková
Andrijan Turan
Marián Grupač
Ladislav Nádaši Jégé
Vojtech Zamarovský
Vladimír Ferko
Jaroslava Blažková
Ján Lenčo
Rudolf Dobiáš
Pavol Dvořák
Ivan Kadlečík
Stanislav Rakús
Anton Baláž
Peter Glocko
Ľuboš Jurík
Jana Bodnárová
Rút Lichnerová
Jozef Leikert
Gustáv Murín
Pavol Rankov

Tento edičný projekt sa stal základom pre ďalší projekt Literárneho informačného centra, ktorý vďaka svojej digitálnej podobe a umiestneniu na internete je rozsiahlejší, aktuálnejší a prístupný každému záujemcovi v ktoromkoľvek kúte sveta.