Už štvrtý raz sme pre vás pripravili ročné sumárne informácie o základných žánroch pôvodnej slovenskej literatúry (próza, poézia, literatúra pre deti a mládež, literatúra faktu, literárna veda). V tejto tradícii pokračujeme aj preto, že sme sa v minulosti stretli s veľmi priaznivým čitateľským ohlasom. Priazeň v tomto prípade znamená rozprúdenie diskusie a či len nezáväznej debaty, čo tak veľmi literárna komunikácia k svojmu životu potrebuje. Negatívne hlasy kritizovali opomenutie niektorých knižných titulov, a dokonca za tým neoprávnene videli zámer. Na pôvodnú slovenskú literatúru sa nestoja rady (niekedy zaslúžene) ako na Harry Pottera, autori našich hodnotení by skôr potrebovali ovládať čarodejnícke praktiky, aby sa vôbec ku kompletnej knižnej produkcii dostali. Ďakujeme našim autorom, že sa o splnenie tejto úlohy pokúsili. Vďaka patrí aj vydavateľstvám i autorom minuloročných publikácií za ústretovosť. Spoločným motívom nášho úsilia je pokus o reflexiu, o celistvý obraz literárneho diania, o predstavenie množstva titulov, pretože knihy môžeme čítať len vtedy, keď o ich existencii vieme.