Valné zhromaždenie ZVK SR

Vo štvrtok 16. apríla 2009 sa v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach konalo valné zhromaždenie Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.

Uznesenie VZ ZVK SR

Valné zhromaždenie ZVK SR

1. Berie na vedomie:

a)Správu predsedníctva ZVK SR od minulého VZ ZVK SR.

b)Správu revíznej komisie k činnosti a hospodáreniu ZVK SR od minulého VZ ZVK SR.

2. Odsúhlasilo výsledky tajných volieb Predsedníctva ZVK SR v tomto zložení: Daniel Kollár, Boris Gregor, Valéria Malíková, Martin Čičilla, Michal Horecký, Jaroslav Jankovič a Alexius Aust (ako koordinátor s novým Predsedníctvom ZVK SR).

3. Schvaľuje Alexiusa Austa za čestného predsedu ZVK SR.

4. Neschvaľuje priamu podporu jednotlivých členov ZVK SR vo forme jednorazovej finančnej dotácie.

5. Ukladá Predsedníctvu ZVK SR:

a)Vyzvať členov ZVK SR na predkladanie návrhov projektov na propagáciu kníh a podporu zvýšenie čítanosti a predaja kníh.

b) Prehodnotiť na svojich zasadnutiach predložené návrhy projektov a rozhodnúť o ich realizácii a finančnej podpore. O svojich rozhodnutiach informovať všetkých členov ZVK SR.

c)Aktualizovať webovú stránku ZVK SR.

d)Požiadať MK SR o finančnú dotáciu na členský príspevok a pridružené náklady súvisiace s prípadným členstvom vo Federácii európskych vydavateľov.

e)Zvoliť do 15. 5. 2009 predsedu ZVK SR a predsedu revíznej komisie

6)Členský príspevok ZVK SR predstavuje 83 EUR ročne vrátane celoročného predplatného Knižnej revue.

Stolnotenisový turnaj ZVK SR

Súčasťou valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR je už tradične stolnotenisový turnaj o Cenu Knižnej revue. Juraj Štefuň z Tlačiarne Georg neobhájil svoje víťazstvo z posledného turnaja a skončil na treťom mieste. Druhé miesto obsadil najmladší účastník Martin Gregor z vydavateľstva Svojtka & Co a z víťazstva sa tešil Jaroslav Jankovič z vydavateľstva Matys.

-r-

Jubilejne vo Vrbovom

Vyhlásenie výsledkov 10. ročníka literárnej súťaže o najlepšiu sci-fi poviedku sa konalo 16. apríla na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Podujatie otvoril hlavný organizátor, riaditeľ gymnázia František Glos, s príhovorom vystúpili aj primátor mesta Ivan Borovský a Juraj Štaffa, predstaviteľ Trnavského samosprávneho kraja.

V prvej kategórii (žiaci základných škôl) zvíťazila Lenka Miklášová z Vrbového s poviedkou Samozrejmosť?, v druhej kategórii (stredné školy) prvé miesto získal Michal Bajzík z Gymnázia v Topoľčanoch s humorne ladenou prózou O chúlostivom Ignácovi a zeleninovej dreni. Najlepšie texty vyšli v zborníku, ktorý kvapkami vosku pokrstili Ivan Borovský, Juraj Štaffa, Viera Švenková a Miloš Ferko.

Súčasťou odovzdávania cien bol bohatý sprievodný program. Okrem spevu a tanečného vystúpenia to bolo aj premietanie krátkeho filmu. Režisérka, spoluorganizátorka súťaže a učiteľka slovenčiny na Gymnáziu vo Vrbovom Veronika Chrvalová v ňom vo vizuálnej podobe sprítomnila verše Teodora Križku v podaní svojich študentov. Záver programu tvorila vernisáž výstavy sôch Viktora Bohunického a malieb Roberta Viktora Nemečka (viacero obrazov tohto tvorcu bolo inšpirovaných súťažnými poviedkami).

Uzávierka nasledujúceho, jedenásteho ročníka tejto literárnej súťaže je 15. decembra. Súťažné práce treba posielať na adresu Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové alebo na e-mailovú adresu: ked.si.vymyslam@gmail.com

-mf-