V čitárni Červený rak odznie poetické pásmo Miroslava Válka

V rámci podujatí Mestskej knižnice v Bratislave v čitárni Červený rak
odznie dňa 17. 7. o 17.00 hod. (utorok)
poetické pásmo venované osemdesiatinám Miroslava Válka
VIDEL SOM TANCOVAŤ JITTERBOOGIE.

Scenár Dana PODRACKÁ, hosť ĽUBOMÍR FELDEK.
Účinkujú: Martin MATĚJKA a Viera KUČEROVÁ.

Vchod do čitárne z Michalskej ulice.
V prípade nepriazne počasia bude podujatie v galérii Artotéka na Kapucínskej ulici č. 1.

Literárne informačné centrum pripravilo poetické pásmo v autorskej koncepcii Dany Podrackej. Autorka pásma uvedie program, ktorý už odznel v Trnave a v Prahe.
Toto pásmo sme realizovali v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a v Slovenskom rozhlase vnikla jeho nahrávka na CD nosiči ako rozhlasová verzia v interpretácii Petra Rúfusa a Heleny Geregovej.
CD nosič sme vydali spolu so skladačkou, v ktorej sú základné informácie o živote a diele Miroslava Válka. Súčasťou skladačky je aj úvodné slovo, básne M. Válka a celý scenár.

Srdečne Vás na podujatie pozývame!

(suba)