V Měsíci ve dne – v deň pred úplným zatmením

Titulok o stretnutí slovenských a juhočeských spisovateľov na Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach vystihuje uvoľnenú atmosféru, v ktorej sa toto tradičné literárne podujatie v podvečer 19. februára konalo. Na doplnenie: Měsíc ve dne je populárna literárna kaviareň a úplné zatmenie Mesiaca (teraz ako nebeského telesa) sa udialo nasledujúcu noc po našom návrate do Bratislavy. Samozrejme, ani jedna zo zúčastnených strán za toto zatmenie nenesie žiadnu vinu.

A teraz k stretnutiu. Čítala sa poézia i próza prítomných slovenských autorov: Dušan Malota v úlohe povereného zástupcu „rusovlasej blogerky so strunistými nohami“ Violy Vyholenej-Šipivej z jej-jeho objemnej knihy zväčša štipľavých pražských fejtónov (Komenský na trojkolke, Slováci v Kafkovej Prahe, Milujem slovenčinu, chuderku prznenú, Hanbite sa, skuvíňajúci umelci a ďalšie ešte štipľavejšie), ktoré vyšli na sklonku roka 2007 v Slovenskom literárnom klube v ČR;  Peter Krištúfek z pripravovaného románu Našepkávač a z už vydanej knižky literárnych mystifikácií Rota pomalého nasadenia; Judita Kaššovicová z novej básnickej zbierky Rok v Šamoríne, príťažlivo doplnenej ukážkami niektorých básní v ich hudobnej podobe a Radoslav Matejov „rukopisnú báseň“ , ktorá vznikla počas dlhej cesty cez Českomoravskú vysočinu. R. Matejov sa predstavil aj ako jeden z najzasvätenejších znalcov súčasnej slovenskej poézie, autor pravidelných ročných hodnotení básnickej produkcie, ktoré vo svojej mimoriadnej prílohe publikuje Knižná revue. Jeho vystúpenie dalo podnet na diskusiu o rozdielnych prístupoch k mapovaniu a hodnoteniu básnickej produkcie v Čechách a na Slovensku. Slovenskú delegáciu aj tento rok poctil svojou prítomnosťou prozaik a veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek.

Juhočeský klub Obce spisovateľov sa na stretnutí predstavil prostredníctvom svojho dvojmesačníka Literární fórum, obsahovo bohatom časopise, ktorý okrem literárnych textov prináša aj pohľad na divadelný a výtvarný život v južných Čechách. Len na ilustráciu: prvé tohtoročné číslo prináša poéziu debutanta Jonáša Hájeka, poviedku J. Míku Tri sestry (autora poznáme ako scenáristu úspešného seriálu Život na zámku), recenziu H. Hosnedlovej o ságe rómskeho rodu Šebovcov od autora P. Veverku, ktorá v Čechách vzbudila veľkú pozornosť a jej téma je aktuálna aj na Slovensku. Juhočeský klub zároveň každoročne vydáva aj nové diela či antológie textov svojich autorov. Spomeniem aspoň almanachy juhočeskej poézie Prameny a soutoky a Výhonky, knihu poviedok juhočeských a rakúskych autorov Vítr sedmi vůní i ďalšiu spoločnú knihu Barevné kameny  inšpirovanú dielom známeho rakúskeho spisovateľa A. Stiftera.

Stretnutie už tiež tradične a za svitu skutočného „Měsíce na obloze/ Mesiaca na oblohe“ pokračovalo posedením pri Budvare – ďalšom juhočeskom produkte, na ktorý sú oprávnene hrdí aj juhočeskí autori.