Slovenské centrum umeleckého prekladu sprostredkovalo v máji 2004 dvojtýždňové štipendijné pobyty pre týchto prekladateľov:

Donka Nejčeva z Bulharska (Sofia) v Budmericiach v Domove slovenských spisovateľov prekladá román Antona Baláža Tábor padlých žien. Preložila už Stratený raj R. Slobodu, Básne M. Rúfusa, Slovenské ľudové rozprávky, Zločin plachej lesbičky od J. Johanidesa. Rovnako aj Jean Grossu z Rumunska (Bukurešť) dokončuje v Budmericiach preklad Mňačkovho diela Smrť sa volá Engelchen. (V septembri 2003 mu minister kultúry R. Chmel počas Dní slovenskej kultúry v Rumunsku udelil Cenu ministra kultúry za mimoriadne zásluhy.) Anouk Jeannon z Francúzska (Poligny) pripravuje v Dome slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci Básne z reklamnej kampane na koniec sveta od D. Heviera. A. Jeannon je povolaním učiteľka, zaoberá sa prekladom poézie. Vo februári sa zúčastnila na medzinárodnom prekladateľskom seminári v Budmericiach. Niektoré básne zo zbierky D. Heviera už boli uverejnené v časopise SEZIM a vzbudili veľký záujem.           

Dagmar Zúbková