V obrazoch

V druhej polovici júna prebiehala v Primaciál­nom paláci výstava sakrálnych obrazov výtvar­níka Stana Dusíka Hlahol zvonov. V rámci nej sa 26. júna konala prezentácia knihy – výberu veršov Medzidobie (Katolícka univerzita) Jan­ka Silana, ktorú zostavila a edične pripravila Edita Príhodová. Ilustrácie v nej má práve Sta­no Dusík a na ich margo poznamenal, že sa mu tvorili veľmi dobre, pretože Silanova poézia je poézia v obrazoch.