Vítanie kníh Si sneh, Svet v stratenej rukavici

Do literárneho oddelenia sme dostali pozvánku od doktora Vladimíra Šimka z USA (New York). Oznamuje nám, že 15. októbra bude v New Yorku v renovovanej budove Bohemian National Hall vítanie dvoch básnických zbierok jeho syna S. Daniela Šimka, ktorý zomrel minulý rok. Obidve básnické zbierky – YOU ARE SNOW (Si sneh) a THE WORLD WITHIN A LOST GLOVE (Svet v stratenej rukavici) z angličtiny preložil Ľubomír Feldek. Druhé uvedenie obidvoch kníh sa bude konať 22. októbra 2005 na Veľvyslanectve SR do Washingtone s pomocou kultúrnej atašé SR Stelly Kukučkovej.

A. B.

 

  • Vítanie kníh Si sneh, Svet v stratenej rukavici - 0