Vychádza januárové číslo Knižnej revue!

Prvé číslo v roku 2021 je bohaté! Nájdete články z oblasti literatúry a hudby, esejistiky, fantasy, histórie či výtvarnej scény. 

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Koniec uplynulého roka priniesol bohatú úrodu dôležitých publikácií – od výpravných výtvarných a fotografických monografií (Cipár, Šmotlák a i.), cez bachanty niekoľkoročných projektov (3. zväzok Úžitkovej grafiky na Slovensku Ľubomíra Longauera či Dejiny slovenského divadla II. Vladimíra Štefka), knihy historické, cestopisné, dobrodružné, rozprávkové, esejistické, knihy dystopické, reportážne, varujúce, znepokojujúce a naliehavé až po skvelé prozaické a básnické počiny domácej proveniencie a umeleckého prekladu.

V úvahách  a informáciách o tejto knižnej riave bude Knižná revue pokračovať aj v roku 2021 a súdiac podľa edičných plánov vydavateľov, čitatelia si stále budú mať z čoho vyberať.  

Zaťažkávacia skúška ľudských kvalít, ktorou prechádzame, nám v januári 2021 nedovoľuje uvoľnene konverzovať o rozmarných stránkach života. Na druhej strane máme vždy poruke liek proti panike a mravnému vyčerpaniu: pravdivú knihu na zamyslenie, vrúcne slovo rozprávky, ktoré harmonizuje, poéziu, ktorá povznáša. Ak nás opatrenia proti pandemickej kríze tlačia do intimity našich domovov, môžeme to naplno využiť pri spoznávaní samých seba, ale aj pri precítení života iných cez ich príbehy a nové svety ukryté v knihách.

Na titulnej strane Knižnej revue prinášame dielo vynikajúceho československého výtvarníka  Monogramistu T.D., ktoré pripomína chrbty kníh. Jeho vety sú konceptuálnym umením a literatúrou, sú hrou aj výzvou, rébusom aj návodom, ako formulovať otázky adresované svetu ľudí, ale aj sebe samému/samej. Vety, slová, písmená – je ich veľa. A veľa ich nájdete aj v našom januárovom vydaní. 

Nerušené čítanie.