Vyšla kniha Michala Habaja Básnik v čase

Monografia básnika a literárneho vedca Michala Habaja Básnik v čase sleduje tvorbu básnikov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča., Laca Novomeského a Jána Roba Poničana. Rovnako často ako si básnici svoje miesto v čase a v dejinách uvedomujú a vstupujú do sveta s túžbou meniť ho, zostávajú v čase a v dejinách iba ako tichí svedkovia a zapisovatelia radostí i tráum sveta a človeka. Jedno nevyhnutne nepopiera druhé, skôr sa obe polohy dopĺňajú. Estetická autonómia poésie pure a spoločenská prax poésie engagée sa stávajú pozadím, na ktorom sa variuje, konkretizuje a špecifikuje typológia básnického zápasu o zmysel a podobu poézie v čase i v dejinách. Táto kniha má pripomínať, že výsledok tohto zápasu nie je raz a navždy daný, nemenný a trvalý, ale že oň môžeme či musíme vždy nanovo a odznova zápasiť, potvrdzovať ho či vyvracať. Aký je teda zmysel poézie? Naši štyria básnici ponúkajú rovnaké, podobné i celkom odlišné odpovede. Záleží na čase – a na dejinách. A tiež na nás.