Júnové číslo SLOVAK LITERARY REVIEW / REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR prezentuje predovšetkým mladých súčasných autorov.

Ukážkami z diel sú zastúpení Balla, Monika Kompaníková, Jozef Kollár, Tomáš Horváth, Jana Beňová, Nora Ružičková, Martin Solotruk a Erik Groch. Autormi zaujímavých úvodných miništúdií k problematike súčasnej mladej slovenskej literatúry sú Peter Darovec a Dana Kršáková. Niekoľko strán je venovaných významnému básnikovi, novinárovi a politikovi Lacovi Novomeskému, ktorého 100. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Prehľadnú stručnú štúdiu o ňom a jeho diele napísal Štefan Drug a zo zahraničných prispievateľov prispeli portrétom a skicou írsky básnik, kritik a prekladateľ John Minahane a nemecký slavista a prekladateľ Holger Siegel. Nechýbajú ani verše Laca Novomeského a úryvok z jeho prózy Medzi knihami. Blok o tomto autorovi európskeho formátu dopĺňa citát nemeckého slavistu a znalca Novomeského diela prof. Manfreda Jähnichena.
           Známa prozaička, spisovateľka pre deti a mládež a scénaristka Alta Vášová oslávila toho roku životné jubileum - časopis ponúka čitateľom jednu z jej poviedok Papierový ďalekohľad. Ďalej prináša rozhovor s rumunským prekladateľom Jeanom Grosu, ktorý nedávno navštívil Slovensko a s redaktorkami Martou Bábikovou a Miroslavou Vallovou sa podelil o svoje spomienky na prekladateľské začiatky aj o postrehy týkajúce sa slovenskej literatúry a jej postavenia vo svete. Budmerický seminár o prekladaní slovenskej literatúry v krátkosti zhodnotila vedúca Oddelenia zahraničných aktivít Miroslava Vallová.
           V čísle nechýbajú recenzie diel slovenských autorov, ktoré vyšli v zahraničí: tentoraz výber z poézie Mily Haugovej hodnotí John Minahane a preklad Rúfusových básní do španielčiny Mónica Sánchez. Krátke informácie o Dejinách slovenskej literatúry v nemčine aj o ďalších knižkách a spravodajské zábery z medzinárodných knižných veľtrhov 2004 so stručnými charakteristikami dopĺňajú aktuálny prehľad o literárnej scéne a podujatiach zameraných na propagáciu a šírenie slovenskej literatúry vo svete. V čísle sú použité reprodukcie diel Karola Barona.