Výzva na podávanie žiadostí o pobytové literárne štipendium v krajinách V4

„Visegrad Literary Residency Program”

 

 

Prihlásiť sa môžu:

• autori umeleckej literatúry a literatúry faktu, básnici a prekladatelia umeleckej literatúry starší ako 18 rokov, ktorí publikovali najmenej jednu knihu a sú občanmi jednej zo štyroch krajín V4.

• esejisti, kritici, publicisti a novinári starší ako 18 rokov, ktorí publikovali najmenej 3 články v rešpektovaných novinách, časopisoch alebo elektronických médiách a sú občanmi jednej zo štyroch krajín V4.

Znalosť angličtiny je podmienkou.

 

 VISEGRAD LITERARY RESIDENCY PROGRAM

 CALL FOR APPLICATIONS

 Elektronická prihláška

Logo Villa Decius

Logo Vyšehradského fondu

http://visegradfund.org/