Výzva na Vyšehradské literárne štipendium 2021

Prihláste sa elektronicky do konca novembra!
 

Štipendium je určené:
● autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
● esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

Štipendium bude prebiehať v Bratislave, Krakove, Budapešti a v Prahe v týchto dvoch termínoch:
● Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový):
od 1. mája do 12. júna 2021
● Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný):
od 1. septembra do 30. novembra 2021

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky. Rovnako odborná komisia vyberie na každý termín štyroch slovenských náhradníkov alebo náhradníčky.

Prihláška
Viac informácií
Kritériá pre výber

Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 30. novembra 2020

Výsledky oznámime do 15. januára 2021

 

(Titulná fotografia pochádza z augustovej Literárnej prehliadky štipendistov)