Pri príležitosti 80. narodenín literárneho vedca, kritika a esejistu Milana Hamadu uviedlo vo štvrtok 12. septembra vydavateľstvo KK Bagala a literarnyklub.sk v KC Dunaj štvorzväzkové dielo Kritické komentáre, výber z prác z rokov 1989 až 2011. Hamadovu literárnovednú činnosť predstavil Fedor Matejov. Priblížil ho ako autora hlboko zasiahnutého až zraneného textami, ktorými sa zaoberá. Peter Zajac zdôraznil, že jeho tvorbu najvýstižnejšie charakterizujú slová autentickosť, transcendencia a celostnosť. Na záver sa jubilant v rozhovore s Vladimírom Petríkom vyznal z dávnej túžby stať sa básnikom… Súbor edične vznikal takmer dva roky a zachytáva Hamadov široký literárnokritický i spoločensko-kultúrny záber.