Začiatok edičného roka - František Štraus: Slovník poetiky

 

Známemu slovenskému verzológovi profesorovi Františkovi Štrausovi vyšla v Literárnom informačnom centre príručka pre študentov a pre milovníkov poézie, skromne nazvaná Slovník poetiky.

Príručka abecedne roztrieďuje básnické prostriedky a formy. Obsahovo zahŕňa útvary od „absolútnej básne“ až po „žalm“. Krátky teoretický úvod slúži ako základná odborná informácia s historickým výkladom básnickej figúry. Množstvo ukážok predovšetkým zo slovenskej poézie, no i z českej básnickej tvorby, ktorá vždy slúžila ako inšpiračný zdroj slovenským básnikom, ale aj z prekladov svetovej poézie, robia zo Štrausovej príručky zaujímavé čítanie poskytujúce aj dejiny poetických figúr.

Štrausov Slovník poetiky je dôstojným začiatkom tohtoročnej edičnej činnosti Literárneho informačného centra.

(ab)

Knižný titul si môžete objednať

 

 

 

  • Začiatok edičného roka - František Štraus: Slovník poetiky - 0