Oleg Pastier photo 2
Foto © Peter Procházka

Oleg Pastier

17. 4. 1952
Tekovská Nová Ves
—  15. 3. 2018
Oleg Pastier sa narodil 17. apríla 1952 v Tekovskej Novej Vsi. Vyštudoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Nitre. Básnik a publicista - v disente získal prvé vydavateľské skúsenosti so samizdatovými časopismi Kontakt, Fragment a Fragment K.Od marca 1990 časopis vydával oficiálne, od roku 1992 pod názvom Fragment spolu s jeho knižnou edíciou vo vlastnom vydavateľstve F.R.&G. Po roku 1990 spolupracoval s viacerými literárnymi časopismi… Čítať ďalej