Oleg Pastier photo 2
Foto © Peter Procházka

Oleg Pastier

17. 4. 1952
Tekovská Nová Ves
—  15. 3. 2018
Žáner:
poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné
Oleg PASTIER sa narodil 17. apríla 1952 v Tekovskej Novej Vsi. Vyštudoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Nitre. Básnik a publicista - v disente získal prvé vydavateľské skúsenosti so samizdatovými časopismi Kontakt, Fragment a Fragment K. Od marca 1990 časopis vydával oficiálne, od roku 1992 pod názvom Fragment spolu s jeho knižnou edíciou vo vlastnom vydavateľstve F.R.&G. Po roku 1990 spolupracoval s viacerými literárnymi časopismi (Kultúrny život, Romboid). Pre Slovenský rozhlas vytvoril sériu 23 fíčrov pod názvom Rodinné striebro… Čítať ďalej

Stránky