Zázračný oriešok  Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe

Laureátom Ceny Márie Ďuríčkovej sa stal Ľubomír Feldek

Festival pre deti, ktorý spája rozhlas s knihou a knihu s rozhlasom, je ojedinelým projektom RTVS a Mestskej knižnice Piešťany, ktorý nemá na Slovensku obdoby. Každé dva roky sa Piešťany a okolité obce stávajú miestom workshopov a tvorivých stretnutí detí s rozhlasovými tvorcami, hercami, spisovateľmi a ilustrátormi, dejiskom divadelných predstavení, vernisáží a súťažnej prehliadky rozhlasových hier a rozprávok pre deti a mládež.

Pri príležitosti festivalu Literárne informačné centrum udeľuje Cenu Márie Ďuríčkovej významnému tvorcovi literatúry pre deti, ktorý svojím dielom kvalitatívnym spôsobom posunul jej vývin. Laureátom Ceny Márie Ďuríčkovej sa na XII. ročníku festivalu stal šľachtic slovenskej literatúry – básnik, spisovateľ, dramatik, prekladateľ a rozprávkar Ľubomír Feldek. Toto ocenenie získal za generačný manifest literatúry detského aspektu, za prelomový prínos do vývinu modernej básnickej tvorby pre deti a za virtuóznu, hravú interpretáciu klasickej ľudovej rozprávky. Vizuál ceny s ilustráciami Petra Uchnára vytvoril dizajnér Matúš Lelovský.

Ľubomír Feldek už v roku 1958 v Mladej tvorbe vyjadril svoju predstavu o modernej literatúre pre deti, založenej na partnerskom dialógu a recesistickej hre so slobodným dieťaťom a jeho fantáziou. Návrat k detstvu ako k jednej zo základných časových a hodnotových dimenzií ľudského života a individualita osobnej pamäti sa stali leitmotívom jeho nového tvorivého programu. Autorovo prelomové vyhlásenie Bude reč o literatúre pre deti sa stalo manifestom literatúry detského aspektu. „Deti bez toho, aby vedeli, čo robia, perfektne personifikujú a stavajú metaforu. Básnici poéziu nevymýšľajú. Je mimo nich. Visí v oblohe, vzduch rovnako dýchateľný pre veľkých aj malých.“ Tento manifest Ľubomír Feldek tvorivo napĺňa vo svojej tvorbe viac ako 60 rokov a jeho poéziu a rozprávky pre deti poznajú celé generácie detí.

Na slávnostnom otvorení festivalu bola udelená ešte jedna významná cena – Cena RTVS za celoživotné dielo a prínos v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti, ktorú získal herec bravúrnej profesionality a láskavého srdca František Kovár. 

Jednou z najdôležitejších udalostí Zázračného orieška je súťaž vybraných rozhlasových hier a rozprávok, ktoré hodnotí odborná aj detská porota. Objektívne hodnotenie sľubovala jej vekovo omladená skladba rôznych profesijných zameraní. Medzinárodný punc jej dodal český autor a dramaturg Tomáš Končinský porote predsedala spisovateľka Zuzana Štelbaská.   

V kategórii rozprávkových hier zvíťazil titul Barbory Kardošovej Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, v kategórii monologických rozprávok príbeh zo súčasnej rodiny Piata mušketierka Marty Hlušíkovej. V kategórii Hier pre rodinu si porota vypočula šesť mimoriadne rozdielnych diel od experimentov s nevšedným režijným prístupom cez poetický muzikál až po scénické čítanie. V tejto kategórii sa názor odbornej poroty vzácne zhodol s detskou porotou. Víťaznou sa stala hra Viliama Klimáčka Osem uší, ktorá vznikla pri príležitosti 95. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. K aktivitám, ktoré napĺňali širokospektrálny program Zázračného orieška, patrí aj výstava k 95. výročiu založenia časopisu SlniečkoSlniečkový krasohľad v grafickom stvárnení Kristíny Soboňovej.

Štvordenný kolotoč programov pre deti, vzácnych priateľských stretnutí i tvorivých diskusií sa zastavil. Ale iba na chvíľu. V Mestskej knižnici v Piešťanoch sú totiž spokojní len vtedy, keď si každý deň môžu povedať, „a predsa sa točí“.

 

Ľubica Kepštová

šéfredaktorka časopisu Slniečko

 

Foto: Juraj Sedlák / Archív Mestskej knižnice v Piešťanoch