Zomrel Ján Pauliny

Včera vo večerných hodinách zomrel profesor Ján Pauliny (nar. 4. 6. 1939 v Martine), dekan FiFUK v rokoch 1994 - 1997 a  vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie FiFUK v rokoch 1995 – 2004, významný slovenský a európsky arabista a prekladateľ, iniciátor vzniku novej arabistickej disciplíny - výskumu arabskej ľudovej stredovekej náboženskej literatúry. Vďaka jedinečnosti a novátorstvu svojej vedeckej práce a výskumu patril v zahraničí k najcitovanejším slovenským vedcom v oblasti humanitných vied a prednášal na mnohých zahraničných univerzitách. Je autorom mnohých štúdií a monografií z oblasti svojej celoživotnej práce (Život v ríši kalifov, 1972; Arabi – vládcovia Stredomoria, 1976; Kniežatá púšte, 1978; Samarkand a Buchara, 1979; Abu l-Hasan al-Kisá’í: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch, 1980; Objavenie Arábie a prvé kroky do východnej Afriky, 1983; Ibn Sirín: Snár arabských mudrcov (Muntachab al-kalám fí tafsír al-ahlám) 2 diely, 1996; Arabské správy o Slovanoch (9.–12. storočie), 1999; Ibn Ishák: Život Mohameda, Posla Božieho, 2003).

Obrovskýn prínosom pre slovenskú kultúru je jeho preklad a interpretácia kompletnej zbierky arabských príbehov Tisíc a jedna noc. S poznámkami a úvodnými štúdiami vyšli najskôr v troch dieloch vo vydavateľstve Tatran a neskôr na podnet vydavateľstva Ikar Ján Pauliny dokončil celú 7-zväzkovú sériu. Slovensko tak patrí k niekoľkým krajinám na svete, ktoré majú toto základné literárne dielo preložené celé. Roku 2003 Jánovi Paulinymu udelili Cenu Jána Hollého za umelecký preklad a v roku 2010 Cenu ministra kultúry za preklad diela Tisíc a jedna noc.

Foto: Peter Procházka