Zrkadlenie súčasnej slovenskej literatúry

 

 

Pod názvom Zo ženského aspektu a s podporou komisie SLOLIA vyšiel v treťom tohtoročnom čísle česko-slovenskej literárnej revue Zrcadlení/Zrkadlenie blok z tvorby súčasných slovenských prozaičiek mladšej generácie.

 

Zostavil ho slovenský prozaik Anton Baláž a predstavuje reprezentatívny výber z poviedkovej tvorby  Moniky Kompaníkovej, Uršuly Kovalyk, Jany Beňovej, Anny Gajdošovej a poetky Evy Lukáčovej. Podľa autora výberu ide o autorky najmladšej generácie: „Ich texty už nie sú zaťažené snahou o spoločenské zaradenie svojich hrdiniek, ich dievčenské postavičky a často sa pohybujú na hrane sveta reality a fantázie, aj v drsnej realite súčasného sveta dokážu dať fantazijný rozmer, narúšajú proporcie reálneho a absurdného, aby v esteticky účinnej podobe upozornili na stav citového neuspokojenia a osamelosť, ktoré sú súčasťou ich ženského sveta“.

Texty vyšli v prekladoch do češtiny od generačne blízkych prekladateliek z kabinetu slovakistiky Filozofickej fakulty KU v Prahe. Texty každej autorky sprevádza stručný literárny medailón, aby český čitateľ získal aspoň základné biografické údaje.

Časopis v tomto čísle prináša aj texty ďalších slovenských autorov: Gustáva Murína, Juraja Kuniaka, Igora Hochela a samostatný česko-slovenský literárny blok Česká sůl a slovenský cukor, zostavený 10+10 poviedok, ktorú spoločne pripravili Jihočeský klub Obce spisovatelů z Českých Budějovíc a Literárnej spoločnosti Pravé orechové z Košíc. Slovenských čitateľov môže zaujať aj úryvok z pamätí Čestmíra Císařa: Nejen o zákulisí Pražského jara.

(suba)