SLOLIA

Komisia SLOLIA

Komisia SLOLIA pracuje v súčasnosti v zložení:

 

  • Jana Benková Marcelliová - predsedkyňa

  • Mila Haugová

  • Vladimír Michal

  • Radoslav Passia

  • Ján Púček