Nódy

Zbierka poézie básnika, prozaika a publicistu (1967) anticipujúca neokonceptualistické tendencie v slovenskej poézii. Priväzovanie textov o iné texty, ich vzájomné nadpájanie a prepájanie, otáčanie o 180 stupňov a mnohé ďalšie textové manipulácie. Toto všetko môžeme zahrnúť medzi formálne metódy, pomocou ktorých básnik Peter Šulej vystaval svoju zbierku básní Nódy, v jednej z rovín naliehavo reflektujúcu hlavne stav vlastnej krajiny, jej minulosť aj prítomnosť. Druhou rovinou, tak ako už pri autorových predchádzajúcich knihách, je osobný život lyrického subjektu. Ide zväčša o témy zo sféry bežných životných skúseností, napr. sexuality, rodičovstva, bohémskeho života, no aj procesu umeleckej genézy. Obe tieto roviny sú prepojené - a to vcelku vtipne, ironicky, neotesane, ale aj citlivo a erudovane.  V tejto zbierke poézia Petra Šuleja dokazuje, že je pre ňu príznačný nielen experiment, ale aj konceptuálnosť. Nódy sú premysleným celkom, ktorý je v tomto smere azda ešte stále najkoncíznejšou artikuláciou Šulejovej autorskej stratégie.

Počet strán

87

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2014

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Poézia

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89550-15-9

Druh väzby

Brožovaná

Autor