Víťo Staviarsky photo 2

Víťo Staviarsky

22. 10. 1960
Prešov