Proglas. Preklady a básnické interpretácie

Text Proglasu v staroslovienčine, v preklade E. Paulinyho a prebásnení V. Turčányho a v rýmovanom preklade Ľ. Feldeka. Básnické interpretácie autorov: J. Buzássy,  M. Haugová, J. Zambor, K. Džunková, J. Kuniak, D. Hevier, A. Ondrejková, R. Jurolek, D. Podracká, E. Ondrejička.

12,00 €

Počet strán

78

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2012

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8119-060-5

Druh väzby

Viazaná

Autor predslovu

Jozef kardinál Tomko, M. Vallová