Gabriela Rakúsová

Sabinov
Genre:
literárna veda

Literárna kritička PhDr. Gabriela Rakúsová (1943) roku 1965 ukončila štúdium slovenčiny a ruštiny na FF UPJŠ v Prešove. Aktívne sa zúčastňuje na literárnom a kultúrnom dianí nielen v Košiciach, kde žije. Venuje sa reflexii pôvodnej slovenskej literatúry aj prekladovej tvorby, recenzie publikuje v printových i elektronických médiách. Je autorkou rozhlasových literárnych kompozícií o spisovateľoch a ich dielach, niekoľkých dramatizácií próz a pre rozhlas pripravila i viacero hesiel do Poetologického slovníka. Knižne jej vyšiel súbor textov Z literárnych reflexií ocenený prémiou Literárneho fondu. Roku 2018 jej vyšli knihy Fiktívne rozhovory Medzi realitou a jej znakom /interpretačné úvahy o knihách).

Read more