Vladimír Barborík
Ján Gavura
Tamara Janecová
Radoslav Passia
Veronika Rácová
Michaela Rosová
Jaroslav Šrank
Ivana Taranenková
Anton Vydra

Kritická ročenka 2018. Antológia súčasnej literárnej kritiky / Year In Review 2018 - Anthology of Contemporary Slovak

Anthology of selected book reviews published in magazines and the internet in 2019.

 

Number of pages

174

Language

Slovak language

Year

2019

Book category

Literary science

Original language

Slovak language

Issue

1.

Published in

Bratislava

Country

Slovakia

ISBN

978-80-8119-122-0

Book cover

Paperback

Editor

Vladimír Barborík, Viliam Nádaskay

Authors

Vladimír Barborík
Ján Gavura
Tamara Janecová
Radoslav Passia
Veronika Rácová
Michaela Rosová
Jaroslav Šrank
Ivana Taranenková
Anton Vydra