Regent

Vydavateľstvo vzniklo  roku 1996 s cieľom vydávať detské časopisy a knihy pre deti najmä od slovenských autorov. Neskôr sa portfólio rozšírilo aj o prózu pre dospelých a prekladovú tvorbu. Počas svojej pôsobnosti vydávala viaceré tituly časopisov zamerané predovšetkým na detskú tvorbu – Superohník, Bobík, Bobi, Lienka, Zips a tiež časopis s kuchárskymi receptami Receptár. Od 1.1.2018 sa spoločnosť premenovala na Liberty Space, s.r.o. Čítať ďalej