Bohuš Bodacz photo 1
Foto Peter Procházka

Bohuš Bodacz

1. 3. 1955
Bratislava
Pseudonym:
Marek, Hron, Bohumil Machytka
Bohuš Bodacz sa narodil 1. marca 1955 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole (1973) počas jedného roka vystriedal rozličné povolania (operátor počítacích strojov, nočný závozník), aby sa mohol venovať cestovaniu (postupne navštívil Strednú Áziu, Rusko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, krajiny bývalej Juhoslávie, Francúzsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Grécko, Egypt, Monako, Vatikán… Čítať ďalej