Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica Typ: národná knižnica Vznik: 1. máj 1941 - súčasť Matice slovenskej júl 2000 – odčlenenie od Matice slovenskej Z histórie: „čisto slovenská knižnica“, budovaná od roku 1820 Michalom Rešetkom knižnica Matice slovenskej  (1863 – 1875) Obnovenie činnosti Matice slovenskej (1919) – spojenie knižnice Muzeálnej spoločnosti s matičnou Bibliotékou vznik Slovenskej národnej knižnice (1941) postavenie sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice (1964 – 1975) Slovenská národná knižnica - odčlenenie od Matice slovenskej (2000)… Čítať ďalej