Ján Navrátil

13. 5. 1935
Sereď
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, próza, children's and ya books (religious)

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ján Navrátil – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 155 – 156.

KRALOVIČ, Ján: Bez prebalu (Ilustrátorská tvorba neoavantgardných výtvarníkov 70. a 80. rokov 20. storočia na Slovensku. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 141.

PARIŽEKOVÁ, Adriana: Ján Navrátil: Kráľ s gitarou (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 22.

ŠAH: Ján Navrátil – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 159.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 26.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXII.

SVETOŇ, Ľuboš: Splavovanie Váhu (Ján Navrátil: Vodník Venček). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Báseň plná sveta: Ján Navrátil: Maličká básnička). In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 5.

GABRÍKOVÁ, Adela: Z domu domov (Ján Navrátil: Námorník Kapko Dierka). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 5.

ŠAH: Ján Navrátil – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 158.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Ján Navrátil: Prvák najmenšej lavice, Ján Uličiansky – Peter Čisárik: Pán Prváčik. (môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 7. 8. 2002, č. 16 – 17, s. 1.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Navrátil). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 5, s. 158.